Kvalitet och personlig service hos våra underleverantörer är extremt viktigt för oss i våra projekt. Därför valde vi House for Life till vårt projekt vid Savoyteatern i Helsingfors

Rupert Gardner, VD Rupert Gardner Design AB